DDS.NL Basispakket ADSL Producten Login Helpdesk
Helpdesk Contact Instellingen Aanmelden

 

htaccess

Update 28 November 2016
Geavanceerd homepage beheer in accountbeheer is niet meer beschikbaar. Vanaf heden werkt ons hosting platform met de standaard .htaccess functionaliteit.

Algemeen:

.htaccess files kunnen geplaatst worden in de public_html en onderliggende mappen, de instellingen in een .htaccess file zijn van toepassing op alle onderliggende bestanden en mappen.

Doorverwijzen:

* Doorverwijzen binnen je site:

	Redirect /blog /wordpress
Bijvoorbeeld: http://www.pietje.dds.nl/blog gaat naar http://www.pietje.dds.nl/wordpress

* Alle pagina's onder je site door te verwijzen naar een andere
	Redirect / http://www.anderdomein.nl/
Bijvoorbeeld: http://www.pietje.dds.nl/hallo gaat naar http://www.anderdomein.nl/hallo

* Een enkele pagina of map van je site doorverwijzen
	Redirect /blog http://www.anderdomein.nl/pietsplek
Bijvoorbeeld: http://www.pietje.dds.nl/blog/artikel.php?id=5 gaat naar http://www.anderdomein.nl/pietsplek/artikel.php?id=5

* Altijd naar dezelfde pagina verwijzen
	RedirectMatch ^ http://www.anderdomein.nl/pietje.html
Bijvoorbeeld: http://www.pietje.dds.nl/watdanook gaat naar http://www.anderdomein.nl/pietje.html

* Meer informatie over mogelijkheden doorverwijzen:
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_alias.html


URL's herschrijven:

* Hernoemde bestanden

	RewriteEngine On
	RewriteRule "^(.*)\.htm$" "$1.html"
Tip: Dit kan ook met een doorverwijzing, het verschil voor de bezoeker is dat de adresbalk niet meewijzigt.

* Wordpress, Joomla, Drupal, etc.
	RewriteEngine On
	RewriteRule ^index\.php$ - [L]
	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
	RewriteRule . /index.php [L]
* Wordpress, etc. in een submap
	RewriteEngine On
	RewriteBase /mijnmapje/
	RewriteRule ^index\.php$ - [L]
	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
	RewriteRule . /mijnmapje/index.php [L]
* Meer informatie over de vele geavanceerde mogelijkheden:
https://httpd.apache.org/docs/2.4/rewrite/


Afschermen:

* Toegang tot (een deel van) je site met gebruikersnamen en wachtwoorden

	AuthType Basic
	AuthName "Pietjes Webkluis"
	AuthUserFile /nfs/vsp/dds.nl/p/pietje/mijnwachtwoorden
	Require valid-user
Tip: een wachtwoordenbestand maken kan onder andere via de shell server, doe eenmalig (op de shell prompt):
	[pietje@dds.nl ~]$ touch mijnwachtwoorden
	[pietje@dds.nl ~]$ chcon -t httpd_user_content_t mijnwachtwoorden
Vervolgens kun je wachtwoorden instellen met:
	[pietje@dds.nl ~]$ htpasswd -B mijnwachtwoorden pietzelf
	..
	[pietje@dds.nl ~]$ htpasswd -B mijnwachtwoorden jan
	etc.
* Alleen toegang vanaf een of meer specifieke ip-adressen
	Require ip 192.0.2.65 172.31.0.8
* Toegang blokkeren voor een of meer ip-adressen
	
	    Require all granted
	    Require not ip 10.21.32.43 172.18.22.14 192.0.2.33
	
* Meer informatie over afschermen:
https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/access.html
https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/auth.html
https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/htpasswd.html


Mapweergave:

* Mapweergave voor mappen zonder index-bestand (index.html) uitschakelen. (deze staat standaard aan)

	Options -Indexes
* Andere bestandsnamen gebruiken voor index-bestanden
	DirectoryIndex welkom.htm INDEX.HTML
* Meer informatie over uitgebreide instelling voor mapweergave
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_autoindex.html


Foutmeldingen:

* Eigen 'pagina niet gevonden'-melding

	ErrorDocument 404 "Hallo, ik ben hier niet!"
* Andere pagina bij afscherming
	ErrorDocument 401 /meldingen/geentoegang.html
* Andere pagina bij serverproblemen
	ErrorDocument 500 http://www.anderdomein.nl/sorry-site-stuk.html


Experts:

We draaien Apache 2.4.6 (CentOS 7) met deze configuratie:


    Options Indexes SymLinksIfOwnerMatch
    AllowOverride AuthConfig FileInfo Indexes Limit Options=Indexes,MultiViews,SymLinksIfOwnerMatch

* Documentatie:
https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/htaccess.html
https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#allowoverride

 

Alle prijzen inclusief 21% btw, algemene voorwaarden, contact, rechten DDS©